Zajišťujeme široké spektrum činností
v oborech topení, voda a plyn
Podívejte se níže na portfolio činností, neváhejte nás také oslovit pro zaslání nabídky!
Vodoinstalace
Vnitřní instalace rozvodů vody ze všech dnes běžně používaných materiálů (plast, Alpex, ocel, měď)
Kanalizace
Vnitřní instalace splaškové a dešťové kanalizace, včetně ležaté kanalizace pod základy domů, ze všech dnes běžně používaných materiálů (systém KG, HT, Geberit a další)
Zařizovací předměty
Dodávka a montáž všech dnes běžně dostupných zařizovacích předmětů od standardních, až po luxusní výrobky (umyvadla, WC, bidety, vany, sprchy, vodovodní baterie všech typů a provedení)
Vytápění
Kompletní dodávky a montáže potrubí (ocel, měď, Alpex), plynové kondenzační kotle, elektrokotle i kotle na tuhá paliva
Otopná tělesa (radiátory)
Montáž všech druhů a provedení včetně designových (deskové ocel.radiátory, koupelnové žebříky, podlahové konvektory, otopné lavice, litinové a hliníkové článkové radiátory)
Podlahové vytápění
Podlahové teplovodní vytápění na systémové desky nebo tzv. tacker systém
Plynové kotelny
Plynové kotelny, které slouží jako zdroje tepla pro bytové domy i komerční objekty
Bytové stanice Meibes
Bytové stanice Meibes slouží k distribuci tepla a ohřevu TUV pro bytové jednotky. Mohou být napojeny jak na dálkový přívod tepla, tak i plynovou kotelnu. Zajišťujeme jejich záruční i pozáruční servis.
Předávací stanice tepla, výměníky
Domovní předávací stanice voda/voda nebo pára/voda, které jsou napojeny na dálkové přívody tepla (páry) a slouží jako zdroje tepla pro bytové domy i komerční objekty
Nízkotlaké plynovody
Domovní rozvody plynu včetně nátěrů a revizí (potrubí ocelové, měděné nebo Alpex)
Solární panely
Dodávka a montáž solárních panelů dle výběru investora
Tepelné izolace
Izolace potrubí a námi realizovaných kotelen z běžně dostupných a osvědčených materiálů (polyetylenové a kaučukové izolace, vata s hliníkovou fólií eventuálně s povrchovou úpravou PVC fólií)
Měření a regulace
Dodávka a montáž vodoměrů a měřičů tepla včetně plombování, měření a regulace (MaR) pro námi realizované kotelny
Nátěry a nástřiky potrubí a otopných těles
Nátěry ocelového i měděného potrubí, nástřiky článkových i deskových radiátorů a topných registrů
Rozvody stlačeného vzduchu
Dodávka a montáž potrubních rozvodů pro stlačený vzduch
Revize plynu a komínů
Pro námi provedené instalace zajišťujeme potřebné revize, které nám provádějí odborní technici s příslušným oprávněním
Revize hydrantů a rozvodů požární vody
Pro námi provedené instalace zajišťujeme potřebné revize, které nám provádějí odborní technici s příslušným oprávněním
Uvedení do provozu
Společně s dodávkou kotle či plynového ohřívače vody, zajišťujeme vždy jeho uvedení do provozu (spuštění) odborným servisním technikem
Projekční činnost v uvedených oborech
Na přání zákazníka zajišťujeme vypracování projektové dokumentace vody, topení i plynu