Svěřte svůj projekt
do rukou odborníků
Certifikáty KUMR, s.r.o. vydané odbornými profesními institucemi ČR
Certifikáty KUMR, s.r.o.
Disponujeme důležitými certifikáty, jako např. certifikátem servisní organizace Meibes s.r.o., certifikátem uživatele cenové soustavy ÚRS Praha a.s. a dalšími. Naše společnost je také registrována u Českého metrologického institutu, což nám zajišťuje oprávnění k montáži vodoměrů a měřičů tepla.